In cazul creditelor ipotecare :

 • Acordul de verificare al veniturilor la ANAF – cu exceptia angajatilor MAI, MApN, ale caror venituri nu se verifica la ANAF pentru care se solicita Adeverinta de venit;
 • Adeverinta de venit;
 • Documentele doveditoare a calitatii de persoana fizica autorizata;
 • Declaratia de Venit Global, sau Declaratia Speciala,sau Dispozitia de impunere definitiva pentru anii fiscali anteriori (doar unul din aceste documente);
 • Registrul de incasari si plati (doar in cazul anumitor banci).
 • Bilantul si Contul de Profit si Pierderi, asa cum sunt inregistrate la Administratia Financiara (cu stampila de inregistrare) si balanta aferenta;
 • Ultima balanta;
 • Deciziile Asociatilor / Actionarilor companiei de a distribui profitul;
 • Documentele de identificare ale companiei.
 • Decizia de pensionare
 • Ultimul talon de pensie
 • Contractul de proprietate pentru imobilul inchiriat;
 • Contractul de inchiriere;
 • Decizia/declaratia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor.
 • Contract de cesiune a drepturilor de autor;
 • Adeverinta doveditoare a veniturilor;
 • Declaratie de impunere pentru plarti anticipate cu titul de impozit privind venturile din drepturi de proprietate intelectuala.
 • Permis de sedere in tara respectiva, valabil;
 • Permis de munca, valabil;
 • Copie contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata sau determinata (cu conditia ca acesta sa acopere cel putin durata creditului, sau sa fi fost reinnoit cel putin o data);
 • Extrase de cont sau fluturasi de venit eliberati de catre angajator, din care sa reiasa veniturile nete incasate pe ultimele 3 luni;
 • Se poate prezenta orice document care sa probeze certitudinea, autenticitatea si valabilitatea veniturilor realizate.
 • Copie dupa Brevet / Certificat de capacitate sau alt document care atesta calificarea
 • Copie dupa Contractul curent pt. imbarcare sau precontract – daca este disponibil
 • Adeverinta/ foaie matricola emisa de Autoritatea Navala Romana;
 • Documente doveditoare ale venitului – Contracte, Adeverinta de salariu,  etc. – se solicitia de la caz la caz.

In cazul creditelor de nevoi personale :

 • Acordul de verificare al veniturilor la ANAF – cu exceptia angajatilor MAI, MApN, ale caror venituri nu se verifica la ANAF pentru care se solicita Adeverinta de venit;
 • Adeverinta de venit;
 • Documentele doveditoare a calitatii de persoana fizica autorizata;
 • Declaratia de Venit Global, sau Declaratia Speciala,sau Dispozitia de impunere definitiva pentru anii fiscali anteriori (doar unul din aceste documente);
 • Registrul de incasari si plati (doar in cazul anumitor banci).
 • Bilantul si Contul de Profit si Pierderi, asa cum sunt inregistrate la Administratia Financiara (cu stampila de inregistrare) si balanta aferenta;
 • Ultima balanta;
 • Deciziile Asociatilor / Actionarilor companiei de a distribui profitul;
 • Documentele de identificare ale companiei.
 • Decizia de pensionare
 • Ultimul talon de pensie
 • Contractul de proprietate pentru imobilul inchiriat;
 • Contractul de inchiriere;
 • Decizia/declaratia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor.
 • Contract de cesiune a drepturilor de autor;
 • Adeverinta doveditoare a veniturilor;
 • Declaratie de impunere pentru plarti anticipate cu titul de impozit privind venturile din drepturi de proprietate intelectuala.
 • Permis de sedere in tara respectiva, valabil;
 • Permis de munca, valabil;
 • Copie contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata sau determinata (cu conditia ca acesta sa acopere cel putin durata creditului, sau sa fi fost reinnoit cel putin o data);
 • Extrase de cont sau fluturasi de venit eliberati de catre angajator, din care sa reiasa veniturile nete incasate pe ultimele 3 luni;
 • Se poate prezenta orice document care sa probeze certitudinea, autenticitatea si valabilitatea veniturilor realizate.
 • Copie dupa Brevet / Certificat de capacitate sau alt document care atesta calificarea
 • Copie dupa Contractul curent pt. imbarcare sau precontract – daca este disponibil
 • Adeverinta/ foaie matricola emisa de Autoritatea Navala Romana;
 • Documente doveditoare ale venitului – Contracte, Adeverinta de salariu,  etc. – se solicitia de la caz la caz.
Incepe o conversatie
1
Contact pe WhatApp
Buna ziua!